Điều Khoản Sử Dụng Trang Web Ytuongkinhdoanh.org

Chào mừng bạn đến với trang web Ytuongkinhdoanh.org (sau đây gọi là “Trang Web”). Bằng việc truy cập và sử dụng Trang Web này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng Trang Web.

1. Quyền và Nghĩa Vụ của Người Dùng

1.1. Quyền Sử Dụng

 • Bạn có quyền truy cập và sử dụng Trang Web cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
 • Bạn có thể chia sẻ các liên kết đến Trang Web trên các mạng xã hội hoặc các nền tảng khác miễn là bạn không thay đổi hoặc làm sai lệch nội dung gốc.
 • Bạn có thể in hoặc tải về các trang từ Trang Web để tham khảo cá nhân, với điều kiện bạn không sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin bản quyền hoặc thông báo sở hữu nào.

1.2. Trách Nhiệm của Người Dùng

 • Bạn cam kết sử dụng Trang Web một cách hợp pháp và không vi phạm quyền lợi của bên thứ ba.
 • Bạn không được phép sử dụng Trang Web để phát tán nội dung vi phạm pháp luật, lừa đảo, xúc phạm, hoặc gây hại cho người khác.
 • Bạn không được sử dụng Trang Web để truyền tải bất kỳ nội dung nào có thể bị coi là đe dọa, quấy rối, phỉ báng, hoặc gây tổn hại cho danh dự và uy tín của người khác.
 • Bạn không được phép cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của Trang Web hoặc hệ thống máy chủ của chúng tôi, hoặc can thiệp vào hoạt động của Trang Web bằng bất kỳ cách thức nào.

2. Nội Dung và Quyền Sở Hữu

2.1. Nội Dung

 • Tất cả các nội dung trên Trang Web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, và các tài liệu khác, là tài sản của chúng tôi hoặc của các bên cấp phép của chúng tôi.
 • Bạn không được sử dụng bất kỳ nội dung nào từ Trang Web mà không có sự cho phép rõ ràng từ chúng tôi.
 • Nội dung do người dùng đăng tải lên Trang Web sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, và phân phối nội dung đó mà không cần phải xin phép hay trả phí cho người dùng.

2.2. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

 • Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Trang Web và nội dung của nó đều thuộc về chúng tôi hoặc các bên cấp phép của chúng tôi.
 • Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nhãn hiệu, logo, hoặc tài liệu nào khác từ Trang Web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
 • Bất kỳ ý tưởng, phản hồi, hoặc đề xuất mà bạn gửi đến Trang Web sẽ không được xem là bí mật và chúng tôi có quyền sử dụng chúng mà không cần bồi thường cho bạn.

3. Bảo Mật và Quyền Riêng Tư

3.1. Bảo Mật Thông Tin

 • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và không chia sẻ với bất kỳ ai khác.
 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, mất mát, hoặc tiết lộ.

3.2. Quyền Riêng Tư

 • Vui lòng tham khảo Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi để biết thêm chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
 • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, tham gia các hoạt động trên Trang Web, hoặc liên hệ với chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi pháp luật yêu cầu.

4. Miễn Trừ Trách Nhiệm

4.1. Nội Dung Trang Web

 • Chúng tôi không đảm bảo rằng các thông tin trên Trang Web là hoàn toàn chính xác, đầy đủ, hoặc cập nhật.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang Web.
 • Các ý kiến, bình luận, hoặc quan điểm được thể hiện trên Trang Web thuộc về người viết và không nhất thiết phản ánh quan điểm của chúng tôi.

4.2. Liên Kết Đến Bên Thứ Ba

 • Trang Web có thể chứa các liên kết đến trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc bảo mật của các trang web này.
 • Việc bạn truy cập vào các liên kết này là do quyết định của riêng bạn và bạn chịu trách nhiệm cho bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc truy cập đó.

5. Thay Đổi Điều Khoản

5.1. Cập Nhật Điều Khoản

 • Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, hoặc cập nhật các điều khoản sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 • Việc tiếp tục sử dụng Trang Web sau khi các thay đổi có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản mới.
 • Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra các điều khoản sử dụng để cập nhật các thay đổi mới nhất.

6. Luật Áp Dụng

6.1. Pháp Luật

 • Các điều khoản này được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.
 • Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang Web sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.
 • Bạn đồng ý tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành khi sử dụng Trang Web.

7. Điều Khoản Chung

7.1. Hiệu Lực

 • Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này bị coi là không hợp pháp hoặc không thể thực thi, các điều khoản còn lại vẫn sẽ có hiệu lực đầy đủ.
 • Các điều khoản này tạo thành thỏa thuận toàn bộ giữa bạn và chúng tôi về việc sử dụng Trang Web và thay thế mọi thỏa thuận hoặc thông báo trước đó.

7.2. Liên Hệ

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến nào về các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại [email protected].
 • Chúng tôi sẽ cố gắng phản hồi yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Cảm ơn bạn đã sử dụng Trang Web Ytuongkinhdoanh.org. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ có trải nghiệm tốt khi sử dụng Trang Web và tuân thủ các điều khoản sử dụng này.